Підписатися на RSS

ПРИМІРНИЙ АЛГОРИТМ дій населення за сигналами оповіщення цивільного захисту “Увага всім”, “Повітряна тривога”

І. Алгоритм дій вчителя та відповідальної особи під час проведеннянавчальних занять

Підготовчізаходи:

1. Учасникиосвітньогопроцесумаютьзаздалегідьбутиознайомленізмісцемрозташуванняспорудфондузахиснихспоруд,атакожправиламиповедінки підчасевакуаціїтаукриттявзахиснихспорудах.

2. Якщо за однією захисною спорудою закріплено більше одного закладу,торозподілучасниківосвітньогопроцесузанаявнимиспорудамифондузахисних споруд відбувається з урахуванням їх місткості та розташування намісцевості.

3. Учасникиосвітньогопроцесузаздалегідьповиннівмітивиконуватизаходи з Плану реагування на надзвичайні ситуації або Інструкції навчальногозакладу,якіпередбаченінавипадок отриманнясигналу.

4. Заклад освіти заздалегідь повинен розмістити всі покажчики напрямкуруху для швидкого та безпечного проведення евакуаційних заходів учасниківосвітнього процесу.

5. Під час евакуації та укриття в захисній споруді учасників освітньогопроцесумаєсупроводжувативідповідальнаособазчислапрацівниківосвітнього закладу.

Заздалегідьвстановлюютьсявідповідальніособи,якіпісляевакуаціїперевірятьзакладнанаявністьприсутніхучнівза межамизахисноїспоруди.

Порядокдійприотриманнісигналу:

1. Відповідальна особа у разі надходження сигналу вмикає наявну системуоповіщеннянавчальногозакладу.

2. Вчительмаємиттєвосповіститиучнів(словесно)прозагрозуабовиникнення надзвичайноїситуаціїтаприпинитинавчальне заняття.

3. Відповідальна особа разом із вчителями має скоординувати хід евакуаціїучніввідкласудо захисноїспоруди(укриття).

4. Класи,вякихвикладаютьвчителі,маютьбутиорганізованідлянегайногопересуваннядвомаколонамивприміщеннікласуташвидкогозалишення кабінету. За можливості учні самоорганізовуються для залишеннякабінетутарухудозахисноїспоруди.Приобмеженомупросторідляпересуванняучнізалишаютьприміщеннягрупами.

6. Відповідальні особизаевакуаціюповинні знаходитисьу заздалегідьвизначених місцях та допомогти в організації та регулюванні швидкого руху дозахисної споруди. До вчителів, які супроводжують молодші класи, приставитипомічників.

7. Відповідальні особи за евакуацію повинні знаходитися біля виходу іззахисноїспорудидляздійсненняконтролюзапорядкомукриттяучасниківосвітнього процесу та швидкого реагування у разі, якщо виявиться, що хтосьвідсутній.

8.Учні або цілі класи, які знаходяться на подвір’ї закладу, під час сигналутривоги повинні рухатися під наглядом вчителя або самостійно до захисноїспоруди.

9. У середині захисної споруди відповідальні особи повинні забезпечити,щобучнішвидкотаобережнозайнялисвоїмісця.Післятого,якусіучнізаймуть свої місця, відповідальний за клас повинен перевірити наявність усіхучнів.

10. Під час перебування в захисній споруді вчителі та відповідальні особиповинніпровестизаходи,щобзаспокоїтидітейтавсіх,хтознаходитьсявній.

ІІ.Алгоритмдійводіягромадськоготранспорту

1. Зупинититранспортнийзасібубезпечномумісці(наузбіччідороги).

2. Поінформуватипасажирівпроотриманийсигнал.

3. Вивестипасажирівзтранспортногозасобу,уразінаявностімаломобільнихгрупнаселенняорганізуватизадопомогоюпасажирів(кондуктора)їхевакуацію.

4. Швидко,безпанікизайнятимісцеунайближчійзахиснійспоруді(сховищі,підвальномуприміщенні,паркінгутощо).

Якщо захисної споруди поблизу немає, сховатися за бетонними плитами,бордюром, лягтиузаглибленняхземлі,згрупуватися тазакритиголовуруками.

ІІІ.Алгоритмдійперсоналутавідвідувачівуторговельно-розважальних центрах та інших торговельних комплексах

Рекомендаціївласникам:

1. Забезпечити наявність та готовністьсистеми оповіщення на випадокнадзвичайноїситуації воєнногохарактеру.

2. Визначитинайближчіукриттядлявідвідувачівтаперсоналу.

3. Позначитимаршрутиевакуаціїдо укриттів.

4. Призначитиосіб,відповідальнихзаоповіщення,відкриттядверейзапаснихевакуаційнихвиходів,забезпеченняпорядкупідчасевакуації,збереженнямайна, для допомоги особам похилого віку та маломобільним групам населеннятощо.

5. Розробити чітку інструкцію для працівників щодо дій за сигналом тапровести знимитренування.

6. Розмістити на видному місці інформацію для відвідувачів щодо порядкудій засигналом.

7. Періодичнодоводитиінформаціюдовідвідувачівщододійуразізагрозитавиникненнянадзвичайноїситуації(гучномовнимзв’язком,пам’ятками,буклетамитощо).

8. Організуватишвидкуевакуаціювідвідувачівтаперсоналууразізагрози.

9. Перевіритивідсутністьлюдейуприміщенняхпісляевакуації.

10. За необхідності вжити обмежувальні заходи щодо кількостівідвідувачів.

11. Забезпечити, у разі відсутності, входи до фонду захисних споруд пандусами для користування ними особами з інвалідністю та іншими мало мобільними групами населення.

Рекомендаціївідвідувачам:

1. Ознайомитисязінформацієющододійуразізагрозиабовиникненнянадзвичайнихситуацій підчасперебуванняузакладі.

2. Дотримуватисяправилповедінки умісцяхмасовогоперебуваннялюдей.

3. Незалишатинеповнолітніхдітейбезнагляду.

4. Уважностежитизасигналамисистемиоповіщеннятаоголошеннямиадміністраціїзакладу.

5. Неухильновиконувативказівкиадміністраціїзакладу.

6. Уразіоголошенняевакуаціїнегайнозалишитиприміщення,зберігаючиспокій.

7. Підчасевакуаціїнекористуватисяліфтами,спускатисясходами,прямувативизначенимимаршрутамиевакуаціїдовизначенихукриттів.

8. Швидко,безпанікизайнятимісцеунайближчійзахиснійспоруді(сховищі,підвальномуприміщенні,паркінгу тощо).

9. Якщозахисноїспорудипоблизунемає,сховатисязабетоннимиплитами,бордюром, лягтиузаглибленняхземлі,згрупуватися тазакритиголовуруками.

10. Привиникненніпанікизберігайтеспокійтаздатністьшвидкоіправильно оцінюватиситуацію.

11. Занеобхідностінадатидопомогутим, хтоїїпотребує.

Кiлькiсть переглядiв: 5

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.