Підписатися на RSS

Будь-яка професія має величезний набір характеристик, основні з яких варто дослідити кожному, хто постає перед вибором професійної діяльності.

За такими критеріями, як предмет праці, знаряддя праці, мета праці, та умови праці професії можуть відноситись до певних типів, відділів, класів та груп. З огляду на різноманітні типології, кожній професії можна привести у відповідність якийсь код, або профіль – тобто визначити до якого типу вона відноситься й за яким критерієм класифікується. Наприклад, залежно від предмета праці, всі професії можна схематично розділити на п’ять типів. Цю класифікацію запропонував російський вчений Є. О. Климов.

"ЛЮДИНА – ПРИРОДА"

Професії: ветеринар, майстер-тваринник, зоотехнік, агроном, кінолог, лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу й ін. Серед професій типу "людина -природа" можна виділити професії, предмет праці яких: рослинні організми, тваринні організми, мікроорганізми. Це професії, пов'язані із сільським господарством, харчовою промисловістю, медициною й науковими дослідженнями (біологія, географія). Як не дивно, певний інтерес до природи (хоча, звичайно, не основний) повинні мати психолог, менеджер по туризму й готельному бізнесу...

Зазначений розподіл не означає, звичайно, що праця людини спрямована тільки на згадані вище предмети. Рослинники, наприклад, працюють у колективі, використовують різноманітну техніку, займаються питаннями економічної оцінки своєї праці. Але все-таки головний предмет уваги й турбот рослинників - рослини і їхнє середовище існування. З іншого боку, При виборі професії цього типу дуже важливо розібратися, як саме Ви ставитеся до природи: як до місця для відпочинку або як до майстерні, у якій Ви збираєтеся віддавати всі сили виробництву. І ще один момент, який треба враховувати при виборі професії. Особливість біологічних об'єктів праці полягає в тому, що вони складні, мінливі (по своїх внутрішніх законах), нестандартні. І рослини, і тварини, і мікроорганізми живуть, ростуть, розвиваються, а також хворіють, гинуть. Працівникові потрібно не просто дуже багато знати про живі організми, але передбачати можливі зміни в них, які часом необоротні. Від людини потрібна ініціатива й самостійність у рішенні конкретних трудових завдань, дбайливість, далекоглядність.

"ЛЮДИНА – ТЕХНІКА"

Тут головний, ведучий предмет праці — технічні об'єкти (машини, механізми), матеріали, види енергії. Професії: столяр, технік-металург, інженер-механік, архітектор, електромонтажник, радіомеханік, будівельник, фахівець з комп'ютерної техніки, фахівець із телекомунікацій й ін. Звичайно, праця працівників тут спрямована не тільки на техніку, але все-таки ведучий предмет професійної уваги - область технічних об'єктів й їхніх властивостей.

Серед професій типу "людина-техніка" можна виділити:

професії по видобутку, обробці ґрунтів, гірських порід;

професії по обробці й використанню неметалічних промислових матеріалів, виробів, напівфабрикатів.

професії по виробництву й обробці металу, механічній зборці, монтажу машин, приладів;

професії по ремонту, налагодженню, обслуговуванню технологічних машин, установок, транспортних засобів;

професії по монтажу, ремонту будинків, споруджень, конструкцій;

професії по зборці, монтажу електроустаткування, приладів, апаратів;

професії по ремонту, налагодженню, обслуговуванню електроустаткування, приладів, апаратів;

професії, пов'язані із застосуванням піднімальних, транспортних засобів, керування ними;

професії по переробці продуктів сільського господарства.

При обробці, перетворенні, переміщенні або оцінці технічних об'єктів від працівника потрібні точність, визначеність дій. Оскільки технічні об'єкти практично завжди створюються самою людиною, у світі техніки є особливо широкі можливості для новаторства, вигадки, технічної творчості. Поряд із творчим підходом до справи в області техніки від людини потрібно висока виконавська дисципліна.

"ЛЮДИНА – ЛЮДИНА"

Тут головний, ведучий предмет праці - люди.

Професії: лікар, учитель, психолог, перукар, екскурсовод, менеджер, керівник художнього колективу й ін.

Серед цього типу професій можна виділити:

професії, пов'язані з навчанням і вихованнями людей, організацією дитячих колективів;

професії, пов'язані з керуванням виробництвом, керівництвом людьми, колективами;

професії, пов'язані з побутовим, торговельним обслуговуванням;

професії, пов'язані з інформаційним обслуговуванням;

професії, пов'язані з інформаційно-художнім обслуговуванням людей і керівництвом художніми колективами;

професії, пов'язані з медичним обслуговуванням.

Для успішної праці по професіях цього типу потрібно навчитися встановлювати й підтримувати контакти з людьми, розуміти людей, розбиратися в їхніх особливостях, а також опанувати знанням у відповідній області виробництва, науки, мистецтва.

Короткий перелік якостей, які дуже важливі в роботі:

стійкий гарний настрій у процесі роботи з людьми,

потреба в спілкуванні,

здатність розуміти наміри, помисли, настрої людей,

уміння швидко розбиратися у взаєминах людей,

уміння знаходити спільну мову з різними людьми.

"ЛЮДИНА – ЗНАКОВІ СИСТЕМИ"

Тут головний, ведучий предмет праці - умовні знаки, цифри, коди, природні або штучні мови.

Професії: перекладач, кресляр, інженер, топограф, програміст й ін.

Професії типу "людина - знакові системи" включають:

професії, пов'язані з оформленням документів, діловодством, аналізом текстів або їхнім перетворенням, перекодуванням,

професії, предметом праці в які є числа, кількісні співвідношення,

професії, пов'язані з обробкою інформації у вигляді системи умовних знаків, схематичних зображень об'єктів.

Щоб успішно працювати за професією, потрібні особливі здатності подумки поринати в світ, здавалося б, сухих позначень, відволікатися від предметних властивостей навколишнього світу й зосереджувати на відомостях, які несуть у собі ті або інші знаки. При обробці інформації у вигляді умовних знаків виникають завдання контролю, перевірки, обліку, обробки відомостей, а також створення нових знаків, знакових систем. Робота рутинна, вимагає посидючості, високої концентрації уваги.

"ЛЮДИНА – ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ"

Тут головний, ведучий предмет праці -художній образ, способи його побудови.

Професії: артист, художник, музикант, дизайнер, скульптор, літературний працівник.

Професії типу "людина -художній образ" включають:

професії, пов'язані з образотворчою діяльністю,

професії, пов'язані з музичною діяльністю,

професії, пов'язані з літературно-художньою діяльністю,

професії, пов'язані з акторсько-сценічною діяльністю.

Одна з особливостей професій типу "людина -художній образ" полягає в тому, що значна частка трудових витрат залишається схованою від стороннього спостерігача. Більше того, нерідко додаються спеціальні зусилля для створення ефекту легкості, невимушеності кінцевого результату праці.

За умовами праці схематично вирізняють чотири групи професій:

1.Праця в умовах звичайного (побутового) мікроклімату (бухгалтер, інженер, програміст, секретар-референт).

2.Праця з перебуванням на відкритому повітрі з різкими перепадами температури, вологості (будівельник, пожежник, агроном).

3.Праця в незвичайних умовах: під землею, під водою, на висоті, у повітрі, у гарячих цехах, у цехах з неминучою виробничою шкодою (льотчик, шахтар, водолаз, апаратник).

4.Праця з підвищеною моральною відповідальністю за здоров'я, життя людей, за більші суспільні, матеріальні цінності (учитель, лікар, інженер по техніці безпеки, аудитор ).

Залежно від знарядь праці професії підрозділяють на 4 відділи:

1.Професії, пов'язані з використаннями ручної праці (столяр, монтажник радіоапаратури, ювелір, музикант, хірург).

2.Професії, пов'язані з використаннями машин з ручним керуванням (токар, водій, машиніст, оператор зв'язку).

3.Професії, пов'язані з використаннями напівавтоматів, автоматів, автоматичних ліній, робототехнічних комплексів (сталевар, друкар, апаратник, диспетчер енергосистеми).

4.Професії, пов'язані з використанням функціональних засобів, знарядь праці – інтелекту, мови, жестів, міміки, рухів (викладач, актор, диригент, режисер, спортсмен).

Залежно від мети праці можна виділити три класи професій:

1.Гностичні: розпізнати, розрізнити, оцінити, перевірити (санітарний лікар, літературний критик, контролер, товарознавець, експерт, слідчий).

2.Перетворюючі: обробити, перемістити, організувати, перетворити (водій, живописець, викладач, паркетник, слюсар, дизайнер,).

3.Дослідницькі: винайти, придумати, знайти новий варіант, сконструювати (модельєр, селекціонер, художник-оформлювач)

На основі подібних описів складаються формули професій. Вони допомагають глибоко аналізувати професію, розкладати її по поличкам, а це – обов’язок кожного, хто бажає усвідомлено обрати сферу діяльності. Розгляньмо зразок формули професії на прикладі професії юриста.

Предмет праці: людина (юрист насамперед обслуговує людей, спілкується з ними, аналізує їх, допомагає вирішувати їхні проблеми,). Знакові системи (юрист займається читанням й аналізом документів, довідників, збірників законів, статистичної інформації). Умови праці: з підвищеною моральною відповідальністю (за життя й честь людини), побутові (іноді - якщо це юрист-слідчий, міліціонер - то на відкритому повітрі). Засоби праці: функціональні (власний інтелект, мова, жести, міміка), автоматизовані (комп'ютер, офісна техніка). Мета праці: гностична (пізнати причину, визначити, до якого класу ситуацій відноситься випадок клієнта - сортувати, класифікувати). Перетворююча (знайти способи захисту підсудного, спосіб подачі інформації, доказу). Отже формула: Лз.с.ГпФмМп

Ваша ідеальна формула може бути складена психологами за допомогою тестів - Вам задаються питання, а в результаті виявляються переваги Вами тих або інших засобів праці, предмета - у майбутній професійній діяльності. Формули професій складаються психологами праці на основі професіограм (описів професій - завдань, що виникають у трудовій діяльності, вимог до профпридатності). Існують навіть комп'ютерні системи зіставлення Вашої ідеальної формули професії й формул типових професіоналів. Але завжди краще вміти самому аналізувати професію, розкладаючи її по поличках: адже тоді вибір професії буде дійсно усвідомленим – людина будете розуміти, ЧОМУ їй подобається та або інша професія (наприклад, професія каскадера - за незвичайні умови, а фізика-теоретика - за дослідницькі цілі).

Кiлькiсть переглядiв: 1799