Підписатися на RSS

Організація та зміст допрофільного навчання в КЗО МЦТПУМ

Створення нових ефективних моделей профільного навчання

У національній доктрині розвитку освіти зазначено: що в Україні необхідно створити умови розвитку і самореалізації особистості впродовж усього життя.

Профільна школа повинна максимально забезпечити якість навчання, допомогти учневі зміцнити свою впевненість у власному виборі, отримати основні загальні відомості про вибраний профіль, його реалізацію в житті.

В даних умовах великої ваги набувають ті форми навчання в профільній школі, які найбільше відповідають завданням даного профілю. У зв’язку із цим в процесі роботи і виникають деякі проблеми.

Перед школами міста постає завдання збереження старшої школи, збереження учнів 10-11 кл.

Звичайно, багато залежить від учителя. Нажаль сьогодні не всі діти обирають профіль за здібностями чи інтересами, а як правило за фаховим рівнем вчителів чи адміністрації школи.

А як бути з малочисельними, малокомплектними школами? Вони можуть лише розпочати цю роботу і зупинитись на допрофільній підготовці. Що не задовольняє ні батьків, ні учнів.

Демократизація освіти, надання їй профільної спрямованості у старшій школі вимагає пошуку шляхів удосконалення підготовки учнів 8-9 класів до обґрунтованого вибору ними майбутнього напряму навчання. Допрофільна підготовка здійснюється у 8-9 класах із метою орієнтації учнів, сприяння у виборі ними напряму профільного навчання у старшій школі.

Формами реалізації допрофільної підготовки учнів 8-9 класів, згідно із затвердженою «Концепцією профільного навчання в старшій школі», визначено курси за вибором, факультативи, предметні гуртки, наукові товариства учнів, Малу академію наук, предметні олімпіади, кабінети профорієнтації. Реалізується програма курсу за рахунок годин варіативної складової навчальних планів загальноосвітньої школи.

Головна мета допрофільної підготовки - підготовка учнів 8 - 9 класів до вибору профілю навчання у старшій школі.

Допрофільна підготовка у 8-9 класах здійснюється за тими ж основними напрямами і відповідними до них профілями, що передбачає профільне навчання в 10-11 класах. Учні повинні ознайомитись зі змістом і основними напрямками навчання:

- природничо-математичний;

- суспільно-гуманітарний;

- технологічний;

- художньо-естетичний;

- спортивний.

Допрофільна підготовка здійснюється за рахунок варіативної складової змісту освіти. Типового навчального плану загальноосвітніх закладів 8-9 класів.

Оптимальний обсяг підготовки учнів має становити не менше 35-70 навчальних годин.

Можна звичайно розробити організаційні моделі допрофільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів у різних варіантах:

в однопрофільних і багато профільних школах;

профільних школах інтернатного типу;

навчально-виховних комплексах (НВК);

міжшкільних навчально-виробничих комбінатах (МНВК), (МЦТПУМ).

Допрофільна підготовка в межах одного загальноосвітнього навчального закладу має переваги в організаційній простоті, учні гарантовано отримують запланований зміст освіти в рамках визначеного навчального часу на одній території. Ця модель допускає тісніший зв'язок усіх напрямів допрофільної підготовки, а саме: інформаційної роботи, курсів за вибором, психолого-педадогічного супроводу допрофільної підготовки.

В контексті цього зростає роль переходу до ІІІ ступеня освіти.

Щоб виявити схильності учнів до тих чи інших видів професійної діяльності, допомогти їм у виборі напрямку профільного навчання у старшій школі, навчання у 8-х - 9-х класах загальноосвітньої школи розглядається як допрофільне.

Ефективність допрофільної підготовки потребує налагодження дієвої діагностики рівня навчальних досягнень учнів, профконсультаційної психодіагностики для визначення професійних інтересів, якостей особистості учнів з метою створення однорідних за підготовленістю та інтересами мікро-колективів.

МЦТПУМ керуючись Концепцією профільного навчання в старшій школі, постійно проводить моніторинг готовності учнів, що отримали базову середню освіту до профільного навчання, а також профконсультаційні, профінформаційні заходи та виїзні консультації і на основі отриманих результатів пропонує учням 8-х - 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів міста модель допрофільного навчання, що базується на м’якій диференціації спецкурсів за вибором та факультативів. В основі такої моделі система модулів і відповідних їм спецкурсів: Суспільно-гуманітарний і спецкурси «Економічний», «Секретарська справа», «Кухарська справа», «Людина і світ професій», «Побудова кар’єри»; Технологічний і спецкурси «Автосправа», «Слюсар з ремонту автомобілів», «Основи підприємництва», Природничо-математичний і спецкурси «Оператор ПК», «Основи комп’ютерної графіки».

Оскільки в описаній вище моделі допрофільної підготовки закладений час передпрофільного вибору, то учні мають можливість змінювати один напрямок на інший або поєднувати їх між собою, в пошуках того, що відповідає нахилам, інтересам і природним професійним здібностям особи, утворюючи динамічні профільні групи, часто навіть різновікові.

Така організація допрофільного навчання дає учням необхідні знання і досвід та є першою сходинкою до подальшого усвідомленого, обґрунтованого вибору профілю навчання і пов’язаної з ним професійної діяльності.

СХЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ДОПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ 8-х – 9-х КЛАСІВ

/Files/images/doprof.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 1878