Підписатися на RSS

Організація та зміст профільного навчання в КЗО МЦТПУМ

Профільне навчання – це вид диференційованого навчання, що передбачає врахування освітніх потреб, нахилів і здібностей учнів та створення умов для навчання старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення.

Завдання профільного навчання в умовах КЗО МЦТПУМ– забезпечити рівний доступ учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової професійної підготовки, неперервної освіти протягом усього життя, виховання особистості здатної до самореалізації, професійного зростання і мобільності в умовах реформування сучасного суспільства. Профільне навчання спрямоване на набуття старшокласниками навичок самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності; розвиток їхніх інтелектуальних, творчих, психофізіологічних, моральних, соціальних якостей, реалізацію професійних інтересів, обґрунтоване професійне самовизначення.

Згідно Концепції профільного навчання в старшій школі, форми організації профільного навчання можуть бути різноманітними, серед них міжшкільні профільні групи на базі міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів трудової підготовки. Адже профільна освіта покликана допомогти школі подолати деяку її відокремленість від суспільства шляхом консолідації ресурсів та зусиль КЗО МЦТПУМ який може забезпечити потреби у профільному навчанні, практично, за всіма напрямками профілізації та пропонує свою базу для організації якісного профільного навчання учнів СЗШ міста.

Старшокласники залишаються учнями ЗЗСО, але мають можливість більш змістовно й організовано вивчати спецкурси, які забезпечують профільну, допрофесійну, професійну підготовку та дієву і якісну професійну орієнтацію.

Модель профільного навчання за участю КЗО МЦТПУМ будується на основі комплексу спільних дій закладів освіти – шкіл міста та КЗО МЦТПУМ (див. Модель профільної підготовки КЗО МЦТПУМ). Спецкурси за вибором та факультативи, що пропонує міський центр трудової підготовки учнівської молоді, поглиблюють та розширюють зміст шкільних профільних предметів, дають можливість застосувати знання у різних сферах професійної діяльності, що у свою чергу сприяє розвиткові нахилів учнів, їхньому свідомому професійному самовизначенню.

КЗО МЦТПУМ дає можливість своїм випускникам продовжити ступеневе навчання за обраним профілем. Цьому сприяють договори, що укладені між КЗО МЦТПУМ та вищими навчальними закладами України різних рівнів акредитації. Ступенева освіта можлива завдяки дієвій системі професійної орієнтації та довузівської підготовки у нашому закладі освіти.

Вище перераховані засоби не допоможуть навчити людину на все життя, але точно допоможуть розкрити цінні для неї самої та для суспільства якості особистості, вбережуть від помилок при виборі професії, а це і є метою профільного навчання в умовах міського центру трудової підготовки учнівської молоді./Files/images/prof.jpg/Files/images/prof2.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 881